Zpracování osobních údajů pro obchodní sdělení a marketing

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového portálu.

 

1. Kontaktní údaje správce

1.1.       Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Hotely Šumava s.r.o., se sídlem Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 03797481, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praze, oddíl C, vložka 237905 (dále jen „správce“).

1.2.       Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Hotely Šumava s.r.o., Soukenická 2082/7, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@enviton.cz, telefon +420 226 210 524.

1.3.       Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

2.1.       Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení).

 

3. Účel zpracování osobních údajů

3.1.       Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

3.2.       Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. Doba uložení osobních údajů

4.1.       Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

 

5. Způsob zpracování osboních údajů

5.1.       Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona.

5.2.       Zpracování provádějí zejména zaměstnanci správce, přičemž správce na základě smlouvy o zpracování osboních údajů při splnění zákonných podmínek pověřuje zpracováním osobních údajů zpracovatele, a to zejména: osoby zajišťující marketingové služby, dodavatelé softwaru webové aplikace a provozovatele hostingu.

5.3.       Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Práva subjektů údajů

6.1.       Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2.       Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: Písemně nebo elektronicky.

6.3.       Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4.       Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

 

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.