Jak paralyzéry fungují

Paralyzér je ruční, bateriemi nebo akumulátorem napájené zařízení, které vydává silný elektrický výboj určený k dočasnému ochromení svalového a nervového systému útočníka. Podle zákonů v České republice se nejedná o zbraň, ale o obranný prostředek. Každý paralyzér má na konci dvě nebo více elektrod, které uzavírají elektrický obvod. Po stisknutí spouště a přiložení elektrod na tělo útočníka (oblečení nemá na výboj vliv) vniká proud do svalů, nervového systému a způsobuje silnou bolest, okamžitou dezorientaci až ztrátu rovnováhy.

 

Jaké druhy paralyzérů existují?

Paralyzéry existují v různých velikostech a podobách (mini paralyzéry, elektrické obušky, paralyzéry jako svítilna, makety mobilních telefonů a další). Menší paralyzér je vhodný spíše pro ženu. Zato profesionální agentura využije spíše klasický paralyzér nebo elektrický obušek. Ochranné prostředky se stávají stále populárnějšími, a tak stále vzniká velké množství nových typů.

 

Je paralyzér legální?

Elektrické paralyzéry jsou v České republice legální a může si jej koupit každý nad 18 let. Naše legislativa v současné podobě nepovažuje paralyzér za zbraň, ale za obranný prostředek. Použití paralyzéru však musí být v souladu s platnými zákony.

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

§ 29 Nutná obrana

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

 

TASER je klasifikován, jako střelná zbraň kategorie A, držení pro civilní osoby není v České republice povolené.

Předpis č. 119/2002 Sb. Sbírka zákonů

ČÁST PRVNÍ § 4

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

 

Země, které použití/držení paralyzérů omezují

Austrálie, Belgie, Kanada, Dánsko, Hong Kong, Indie, Itálie, Japonsko, Nový Zéland, Norsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie.

 

Je paralyzér smrtící zbraní?

Ne, paralyzéry jsou prostředkem sebeobrany, které jsou určeny k paralyzování útočníka. Závisí na zdraví a kondici útočníka, v normálním případě však paralyzér působí jen krátkodobé znehybnění. Paralyzéry v dnešní době používají miliony lidí na celém světě ke zvládnutí nebezpečných situací. Díky vysokému napětí (až několik milionů voltů), ale nízkému počtu miliampérů (3 mA) není pro trvalé zdraví nebezpečný.

 

Jaké jsou účinky paralyzéru?

Paralyzéry působí na nervový systém útočníka, elektrický proud projde skrze svaly v místě kontaktu do celého těla, čímž ztěžuje útočníkovi pohyblivost a případný útok. Elektrický výboj přeruší neurologické impulsy, které cestují po celém těle při jakémkoliv pohybu. To způsobí dezorientaci, ztrátu rovnováhy a útočník se stává zmateným a omámeným na několik minut.

 

Jak paralyzér použít?

Obecná pravidla pro užití paralyzéru jsou přibližně taková:

a) 0,5 sekundy – způsobí intenzivní bolest a svalové kontrakce. Dostatečné k zastrašení útočníka.

b) 1 až 2 sekundy – způsobí intenzivní bolest, svalové křeče a až omámení útočníka.

c) 3 a více sekund – způsobí intenzivní bolest, ztrátu rovnováhy, zmatenost a dezorientaci. Útočník by při takovémto užití měl spadnout na zem.

Držte paralyzér pevně a elektrody namiřte proti útočníkovi. Stiskněte spoušť a elektrody přiložte na útočníkovo tělo (oblečení není problém, paralyzér má dostatečně vysoké napětí). Snažte se mířit na méně pohyblivé části, aby Vám útočník nemohl rychle uhnout (prsa, břicho a podobně).

 

Jak důležité je napětí paralyzéru?

Napětí je důležité, avšak není nejdůležitějším faktorem, stejně důležité je i doručení výboje. Obecně platí čím vyšší napětí (počet voltů), tím je přístroj účinnější.

 

Dochází ke zpětnému výboji, pokud se mě útočník dotkne?

Ne, pokud se Vás útočník dotkne nebo dokonce chytne v momentě, kdy do něj proudí elektrický proud, nemůžete utrpět zpětný výboj.

 

Působí paralyzér i přes oblečení?

Ano, paralyzéry jsou navrženy tak, aby byly efektivní i přes běžné oblečení a dokonce i kožené části.

 

Mohu paralyzér použít vícekrát?

Ano, paralyzéry jsou konstruovány na pravidelné užití, stačí vyměnit baterii nebo dobít vestavěný akumulátor a zařízení je připravené k použití. Toto zařízení je tedy vhodné i pro sebeobranu proti vícero útočníkům.

 

Jak zjistím, jestli je paralyzér nabitý?

Snadno, stiskněte spoušť. Pokud bude mezi elektrodami vznikat jiskření, zařízení je připraveno k použití.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.