Paralyzéry

Pokud patříte k oblíbencům kultovního seriálu Star Trek, můžete si pamatovat, že již její posádka používala tzv. phasery. Tato zbraň měla za úkol pouze omráčit a paralyzovat tak své nepřátele.

Jsme stále daleko od vyvinutí takovéto futuristické zbraně z oblíbeného seriálu, ale dnešní společnost se jim alespoň přiblížila paralyzéry. Miliony policistů, vojáků a obyčejných občanů po celém světě používá v běžném životě paralyzéry, které jim pomáhají ubránit se při osobním útoku. Stejně jako smyšlené phasery, jsou paralyzéry navrženy tak, aby útočníka dočasně omráčily bez dlouhodobých následků.

I když tyto zbraně nejsou v žádném případě neomylné, stále v určitých situacích mohou zachránit životy. V dnešní době existuje široká škála omračujících zbraní. Například ruční paralyzér, taser a kapalinový paralyzér. Každý typ má své výhody a nevýhody.

 

Na jakém principu paralyzéry fungují

Paralyzéry generují vysoké napětí a elektrický proud s nízkým nábojem. Většina lidí si myslí, že je elektrický proud pro lidské tělo škodlivý. Pokud do Vás udeří blesk nebo se prstem dotknete elektrické zásuvky, může Vás proud zmrzačit nebo dokonce zabít. Ale v menších dávkách, je neškodný. Ve skutečnosti je to jeden z nejdůležitějších prvků v lidském těle. Vysvětleme si to na malém příkladu. Pokud si například budete chtít připravit svačinu, musí mozek vyslat elektrický signál nervovému systému do Vaší ruky. Elektrický signál tak vyzve nervové buňky k uvolnění neurotransmiteru (nízkomolekulární chemická látka, která přirozeným způsobem vzniká v nervové soustavě a slouží k přenášení vzruchů), chemickou komunikaci do svalových buněk. Ten sdělí svalům „co dělat“ při přípravě svačiny. Když se do připravené svačiny zkousnete, nervový systém vyšle do mozku signál, jak svačina chutná. Tímto způsobem lidské tělo využívá elektřiny ke komunikaci s různými částmi těla.

Základní myšlenkou elektrického paralyzéru, je narušit tento komunikační systém. Paralyzéry generují vysoké napětí s nízkým proudem elektrického náboje. Jednoduše řečeno to znamená, že náboj má velkou sílu, ale ne tak vysokou intenzitu. Když paralyzér použijete, náboj přechází do těla útočníka. Vzhledem k tomu, že má poměrně vysoké napětí, náboj projde přes oblečení a kůži. Ale přibližně 3 mA (miliampéry) náboje nejsou natolik intenzivní, aby poškodily tělo útočníka, pokud není použitý po delší dobu.

 

Jak paralyzér působí na lidské tělo

Paralyzér v kombinaci s elektrickými signály z útočníkova mozku. Původní signál se vytrácí v šum, a tak je pro tělo velmi obtížné dešifrovat všechny zprávy. Když komunikační linky spadnou, je pro útočníka obtížné přimět svaly v pohyb, a tak se stává dočasně ochrnutým.
Náboj může napodobit elektrickou frekvenci lidského těla. V tomto případě řekne tělo útočníkovi, že udělá hodně práce v krátkém čase. Ale signál není veden ke konkrétnímu pohybu. Vyčerpá útočníkovy zásoby energie a činí ho tak příliš slabým k pohybu (ideální případ).
Účinnost paralyzéru se liší v závislosti na konkrétním modelu, velikosti (váze) útočníka a jeho odhodlání. Záleží také na délce použití paralyzéru. Použijete-li paralyzér na půl sekundy, útočník bude překvapený. Pokud použijete paralyzér na 1 – 2 sekundy, paralyzér by měl vyvolat svalové křeče. Pokud jej použijete po více než 3 sekundy, může dojít ke ztrátě svalové kontroly. Jedinci s určitou fyziologií mohou elektrickému šoku lépe odolávat.

 

Paralyzéry uvnitř

Klasický paralyzer

Konvenční paralyzéry mají poměrně jednoduchý design. Mají velikost baterky a o napájení se stará 9 voltová baterie. Baterie dodává elektřinu do obvodu skládajícího se z různých částí. Obvod obsahuje větší množství transformátorů, které zvyšují napětí v obvodu, typicky mezi 20 000 až 150 000 voltů a zároveň snížení intenzitu proudu. Také zde musí být oscilátor, který zajistí kolísání proudu do konkrétního pulsu elektřiny. Tento proud zachycuje kondenzátor. Kondenzátor zvyšuje náboj a uvolní jej do elektrod. Elektrody jsou pouze dvě kovové části vodící elektřinu umístěné v obvodu s mezerou mezi sebou. Pokud tuto mezeru vyplníte vodičem, řekněme útočníkem, elektrické impulsy se pokusí dostat z jedné elektrody do druhé skrze nervový systém útočníka.

V dnešní době má většina paralyzérů dva páry elektrod, vnitřní a vnější. Vnější pár je od sebe v dostatečné vzdálenosti, proud bude procházet pouze tehdy, vložíte-li vodič mezi elektrody. Není-li zde vodič, prochází po obvodu vnitřních (testovacích) elektrod. Tyto elektrody jsou dost blízko, takže proud mezi nimi může přeskakovat. Pohybující se proud ionizuje vzduchové částice v mezeře a vzniká viditelné jiskření a praskání. Vnitřní elektrody fungují jako kontrola nabití a pro odstrašení (útočník vidí jiskření a ví, že jste ozbrojeni).

 

Druhy paralyzérů

Jiný druh paralyzéru spoléhá spíše na moment překvapení než zastrašení. Takové modely vypadají jako deštníky, paralyzér baterky, telefony a jiné předměty každodenní potřeby. Tyto paralyzéry jsou oblíbené u běžných občanů, protože jsou malé, snadno ovladatelné a legální. Oproti tomu policie a vojenské složky obvykle používají složitější zařízení, jako je například taser (který u nás není legální). Velmi oblíbené jsou baterky s paralyzérem kvůli jejich nenápadnému vzezření. Taková svítilna s paralyzérem Vám dá proti útočníkovi výhodu překvapení.

 

Taser – u nás nelegální

TASER je klasifikován, jako střelná zbraň kategorie A, držení pro civilní osoby není v České republice povolené.

Předpis č. 119/2002 Sb. Sbírka zákonů

ČÁST PRVNÍ § 4

Zákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích.

 

Taser

Taser funguje stejným způsobem jako běžné paralyzéry s tím rozdílem, že elektrody nejsou připevněny k tělu taseru, ale na konci dlouhých vodivých drátů. V zařízení je navíc plynový zásobník stlačeného vzduchu. Rozpínající se vzduch vytvoří tlak a vystřelí elektrody, které jsou spojeny s vodivými dráty. Tento mechanismus je podobný, jako u paintballových zbraní. Na koncích elektrod jsou umístěny malé ostny tak, aby se zachytily na útočníkově oblečení. Pokud jsou elektrody připojeny, proud putuje stejně ohromující silou do útočníkova těla, jako u normálních paralyzérů. Hlavní výhodou této zbraně je, že můžete útočníka zasáhnout na větší vzdálenost (4 až 6 metrů). Naopak nevýhodou je, že máte pouze jednu šanci. Před každým použití musíte svinout dráty a vyměnit plynový zásobník. Většina modelů má rovněž pevné elektrody pro případ, že minete svůj cíl.

Některé tasery mají vestavěný identifikační systém. Pokud policista taser použije, spolu s elektrodami se uvolní desítky konfet s identifikačními informacemi. Tyto informace vyšetřovatelům řeknou, jaký typ zbraně byl použit. Některý typ dokonce obsahuje počítačový systém, který zaznamená čas každého použití.

 

Pro zajímavost

Bodákový obušek na dobytek má podobný vzhled, jako obuškový paralyzér: dvě elektrody, přes které jde elektrický obvod, nicméně plní úplně jinou funkci. Klasický paralyzér znemožňuje pohyb, ale obušek na dobytek má naopak zvíře přimět k pohybu. Tento obušek způsobuje pouze bolest, nemá vliv na svaly a nervový systém. Tato dvě zařízení se liší především v napětí. Napětí v paralyzérech je dostatečně vysoké, aby prošlo do celého těla. Obušek na dobytek má nižší napětí a způsobuje šok pouze v místě kontaktu.

 

Bezpečnost používání

Společnosti zabývající se vývojem a výrobou paralyzérů uvádějí, že jsou tyto zbraně určeny pouze pro sebeobranu nebo zneškodnění vzpurného člověka. Bohužel tomu tak není a paralyzéry jsou běžně používány jako nástroje mučení v různých částech celého světa.
Amnesty International uvádí, že řada vlád běžně používá omračující zbraně k získání informací z politických vězňů.

Pokud jsou paralyzéry využívány k účelům, pro které byly vyrobeny, tak jsou relativně bezpečnou zbraní. Avšak v nesprávných rukou mohou být také velice nebezpečné.

 

Nejnovější typ paralyzéru

kapalinovy-paralyzer

Jedením z novějších typů je kapalinový paralyzér. Tento typ pracuje stejně jako taser, s tím rozdílem, že elektřinu nevedou dráty, ale kapalina. Zbraň je spojena s nádrží na vysoce vodivou kapalinu, obvykle směs vody, soli a dalších vodivých prvků. Při stisknutí spouště putuje elektřina do útočníkova těla skrze proud kapaliny.

Kapalinový paralyzér dokáže střílet na větší vzdálenost než taser a může být použit mnohokrát za sebou. Avšak je oproti taseru značně neforemný, jelikož potřebuje nádržku s kapalinou. Stejný princip může být použit u vozidel s vodními děly. Tyto zbraně pracují na podobném principu, jako dětské stříkací pistole.

 

Paralyzéry jako donucovací prostředky

Omračující zbraně jsou dnes rychle se rozvíjející oblastí vynálezů. Donucovací síly potřebují zbraně, které dostatečně zastraší, ale nebudou zvyšovat ztráty na lidských životech (například při demonstracích). Mnoho lidí se chce cítit bezpečně, ale nechtějí vlastnit střelnou zbraň, a tak jsou paralyzéry spolehlivou a „bezpečnou legální zbraní“.

V nápravných zařízeních se například používají omračující pásy. Omračující pásy jsou v podstatě paralyzéry, které na sobě nese potencionální agresor. Dozorčí mají ovládání, kterým uvolní vysoké napětí do chovancova pásu, konkrétně do ledvin. Zatímco je vězeň znehybněný, dozorci jej můžou odvést do celi.

Tyto stránky používají soubory cookies uchovávající informace ve vašem počítači. Tyto soubory zajišťují správné fungování webu. Tím, že tyto stránky dále používáte dáváte svůj souhlas s použitím cookies.